วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักหอสมุดวิทยาลัยบูรพา
สำนักหอสมุดแบ่งการดำเนินดังนี้
หอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา มีทั้งหมด 7 ชั้น
ชั้น7 - ขอเลข ISBN และ ISSN
- หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- หนังสือภาษาไทย พิมพ์ก่อน พ.ศ. 2526
- หนังสือภาษาต่างประเทศ พิมพ์ก่อน ค.ศ.1970
ชั้น6 - ยืม-คืน สื่ออิเล็กทรอนิกส์/สื่อโสตทัศน์
- ชุดศึกษาเทปวีดิทัศน์, วีซีดี, ซีดีรอม- มัลติมีเดีย, เทปเสียงและรายการโทรทัศน์
ผ่านดาว เทียม/UBC
- อินเทอร์เน็ตและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต
- ห้องมินิโฮมเธียเตอร์
ชั้น5 - ยืม-คืน วิทยานิพนธ์
- วิทยานิพนธ์ หนังสืออ้างอิง
- หนังสือหายาก จุลสาร กฤตภาค หนังสือ ราชกิจจานุเบกษา
- สารสนเทศภาคตะวันออก
ชั้น4 - วารสาร หนังสือพิมพ์จดหมายข่าว
- สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
- ถ่ายเอกสาร
ชั้น3 - หนังสือภาษาไทย นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือเด็ก
- ถ่ายเอกสาร

- ยืม-คืน หนังสือ
ชั้น2 - สมัครสมาชิกห้องสมุด
- ยืม-คืนหนังสือ
- ยืมระหว่างห้องสมุด - นำชมห้องสมุด
- ฝึกอบรมการสืบค้นOPACและฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์
- ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
- หนังสือภาษาต่างประเทศ
- หนังสือ SET Corner
ชั้น1 - บริเวณที่นั่งอ่านหนังสือ หรือ ที่นั่งพักผ่อนริมน้ำ
- บริเวณออกกำลังกาย
- บริเวณรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มภายในอาคาร
- ห้องบริการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ห้องลงรหัส จัดหนังสือเป็นหมวดหมู่
- ห้องซ่อมบำรุงหนังสือ
- ห้องเข้าเล่มวิทยานิพนธ์
วันไปดูการทำงานของหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น